lördag 17 november 2012

Vad är ett meningsfullt liv för dej?

"Hur mycket arbete behövs för att leva ett hyggligt liv? Och för att få mening, stimulans och kontakter och utmaningar?" Christer Sanne, pensionerad civilingenjör och docent debatterade i Svenska Dagbladet igår. "Ständig effektivisering gör att antalet arbetstillfällen minskar. Vi bör våga trappa ned, dela på de jobb som finns och skapa mer ledig tid – för samhället och en hållbar miljö."

För knappt tre veckor sedan, den 30 oktober samlades politiker, tjänstemän och forskare från hela Skåne i Malmö för att diskutera Rio+20, Efter Rio+20 - hur skapar vi en hållbar framtid globalt och lokalt? Hållbarhetspsykologen Annika Tibblin var en av de inbjudna föreläsarna. Annikas seminarium hade titeln Grön ekonomi och hållbar konsumtion.  Presentationen grundade sig bland annat på forskning inom anknytningsteori, lyckoforskning, studier av "långlevade kulturer" och egna intervjuer. Annika hade listat svar på frågan Vad gör oss djupt tillfredsställda & välmående?
 • Positiva handlingar - sprida glädje, ge gåvor, överraskningar, hjälpa andra 
 • Omväxling 
 • Umgås - vårda och njuta av nära relationer med vänner och familj
 • Stark, trygg känslomässig anknytning till närstående, bra relation med partner och chef.
 • Känna och uttrycka tacksamhet, att kunna förlåta
 • Öppen optimistisk attityd, fokusering på det positiva i tillvaron
 • Att vara altruistisk, engagerad och solidarisk, göra saker som känns meningsfulla 
 • Vara djupt engagerad i livslånga mål och ambitioner 
 • Aktivt deltaga i kultur/andliga upplevelser, körsång, teater, dans, konst (utan stress/plikt)
 • Att kunna hantera stress, motgångar och trauman balanserat “with some help from your friends”
 • “Mindfulness” - att njuta av ögonblicket, vara närvarande med sinnena
 • Att ta hand om sin kropp, motion/fysisk aktivitet, yoga, massage, meditation, skratt, vara i naturen.
 • Aktivera vårt naturliga belöningssystem och tillfredsställa våra basala mänskliga behov (äta, sova, motionera, älska, leka, skapa, tänka, få massage etc. när vi behöver det)  (Annika Tibblin, powerpoint från föredrag 30 oktober 2012)
Då funderar jag på hur långa arbetsdagar vi kan ha, eller ännu hellre Vad ska vi arbeta med för att få utrymme för ovanstående i våra liv?

Ytterligare citat från Annika Tibblins presentation:

"Vi behöver medel att nå en tillfredsställande livsstil utifrån de grundläggande behov vår art har och de begränsningar ekosystemen och naturens resurser har. 

Clean tech och innovation är bra, men det som verkligen kommer att göra skillnad är förändringar i beteenden och att hitta tekniken som kan följa vårt förändrade beteende. 

Det behövs modiga NGO ambassadörer, politiker, forskare, miljöproffs, företagsledare, medie‐ och kulturprofiler som kliver fram, sätter ner foten och sätter press på politikerna att fatta långsiktiga, holistiska och hållbara beslut. Som samarbetar, etablerar kontakt med varandra och skapar sociala nätverk."

Känner du dej tillfreds och välmående? Om inte, vad saknas för att få den känslan? Vad kan du göra själv och vad måste ske tillsammans med andra? Om du vill få mer mening i din vardag, vilket är ditt nästa steg?

/Sara Nelson
bloggande medlem i Föreningen för hållbarhetspsykologi

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar